Ομοιοπαθητική

Η Ομοιοπαθητική είναι μια φυσική θεραπευτική μέθοδος, η οποία δεν προκαλεί παρενέργειες, εθισμό ή αλλεργίες.  Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα  ωφελούν χωρίς να βλάπτουν, όπως σοφά λέει και ο Όρκος του Ιπποκράτη.

Ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες από νεογνά έως υπερήλικες, όπως επίσης είναι ασφαλής κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μαζί με τη φυτοθεραπεία αποτελούν τις πιο οικονομικές φυσικές θεραπευτικές μεθόδους.

Με την ομοιοπαθητική, στόχος στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι η πλήρης ίαση και όχι απλώς η ανακούφιση των συμπτωμάτων. Επιπλέον, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα σε πολλαπλά επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο, σκοπός της ομοιοπαθητικής αγωγής είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ των ασθενειών όπως αναφέρει και ο Ιπποκράτης “Κάλλιο προλαμβάνειν και θεραπεύειν“. Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι η ομοιοπαθητική αποτελεί ταχεία θεραπευτική μέθοδος στις οξείες παθήσεις, εφόσον δοθεί το ενδεικνυόμενο φάρμακο.