Ολιγοθεραπεία – Ορθοκυτταρική Ιατρική

ΟΛΙΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο ερευνητής Reymond Valtat (1898 – 1986), ειδικός στη φυσικοχημεία, μελέτησε τη διαλυτότητα των μετάλλων στο νερό με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης. Αποτέλεσμα της έρευνας του ήταν να επιτύχει τη διάλυση των μετάλλων στο νερό σε μια μορφή πιο ενεργή απ’ αυτήν στην οποία βρίσκονται στη φύση.

 

ΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τα ορθοκυτταρικά σκευάσματα έχουν ένα ολιστικό προσανατολισμό θεραπείας και προσφέρουν βασική και συμπληρωματική θεραπεία οργανικών συστημάτων, με στόχο να εξουδετερώσουν τα αίτια μιας ασθένειας. Δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να τεθούν σε ενέργεια ρυθμιστικοί μηχανισμοί και θεραπευτικές δυνάμεις του ίδιου του οργανισμού.

Τα ορθοκυτταρικά σκευάσματα λειτουργούν μέσα από συγκεκριμένες βιοχημικές αλληλεπιδράσεις κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύουν ζωτικές διεργασίες του σώματος. Έτσι η θεραπευτική προσέγγιση δεν περιορίζεται σε παθήσεις, αλλά σε συστήματα του οργανισμού μέσα από μια σφαιρική άποψη. Μπορούν να ληφθούν μόνα τους ή παράλληλα με άλλες θεραπείες και εάν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις (π.χ. σε χημειοθεραπεία), αυτές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν.

Τα ορθοκυτταρικά σκευάσματα περιέχουν Αντιοξειδωτικές, Αποτοξινωτικές και Αλκαλοποιητικές Ουσίες για την εξισορρόπηση της λειτουργίας του οργανισμού. Ουσίες οι οποίες σε συνδυασμό με τις κύριες δραστικές ουσίες που περιέχονται σε κάθε σκευάσματα λειτουργούν συνεργικά, ώστε με ένα σκεύασμα να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προσφέρουν ρύθμιση και ομαλοποίηση συστημάτων του οργανισμού και παρασκευάζονται από καθαρές ουσίες της φύσης, δηλ. από Μικρο – διατροφικές Ουσίες (Βιταμίνες, Μέταλλα, Ιχνοστοιχεία) και ουσίες από Φυτά.